Bug Out Location – BOL

En Bug Out Location (BOL) är en plats som du kan söka skydd på om du av någon anledning behöver lämna din bostad. En tillflyktsort. Platsen är tillräckligt isolerad för att du ska få vara i fred. Samtidigt måste den vara tillräckligt tillgänglig för att du ganska lätt ska kunna ta sig dit.

Här är en guide om vad du ska tänka på när du skaffar dig en Bug Out Location.

Inlägget innehåller samarbetslänkar.

En egen tillflyktsort

Vårt hem är ofta vår tryggaste plats. Men i ett krisläge kan detta ändras fundamentalt. Vi kan behöva fly – göra en Bug Out.

Syftet med en Bug Out Location är att den ska fungera som en backup till din ordinarie bostad. Om det av någon anledning inte längre är tryggt att bo kvar är din BOL en trygg tillflyktsort.

När du vet att du har en plats att ta dig till slipper du hamna i panik om du måste lämna ditt hem. Du vet vart du och eventuell familj kan åka. Det går snabbt att dra sig undan till en trygg plats.

Exempel på när Bug Out kan bli aktuellt

 • Översvämning: Vid en omfattande översvämning kan evakuering bli nödvändig. Kan bli mer vanligt i takt med att klimatförändringarna tilltar.
 • Skogsbrand: Vid en omfattande skogsbrand är det förknippat med livsfara att inte bege sig iväg i tid. Detta är ett troligt scenario för Bug Out för många som bor utanför städerna.
 • Eldsvåda: Om huset eller lägenheten drabbas av brand är det tryggt att ha ett alternativt boende att åka till.
 • Orkan: Starka stormar inträffar då och då i Sverige. Ett troligt scenario är ett långvarigt strömavbrott. Två veckor efter orkanen Gudrun var 25 000 hushåll fortfarande utan el. Kan du inte värma dig med brasa eller kamin kan det vara läge att ta sig till din Bug Out Location.
 • Pandemi: Risken för smittspridning är större i storstäder. I samband med en epidemi eller pandemi som t.ex. Covid-19 kan det vara praktiskt att kunna dra sig undan till en avlägsen plats ett tag.
 • Kravaller: Omfattande kravaller och upplopp kan göra det osäkert att bo kvar i bostaden.
 • Krig eller inbördeskrig: Invasion av främmande makt kan vara skäl att evakuera. Inbördeskrig kan göra vissa områden osäkra. Om du inte är del av försvaret kan flykt utomlands vara ett alternativ. Din Bug Out Location kan hur som helst vara ett säkrare alternativ till att bo kvar i stadsmiljö.
 • Jordbävning: Knappast trolig orsak till Bug Out i Sverige. Den starkaste jordbävningen i vårt land hittills var Oslofjordskalvet vid svensk-norska gränsen 1904. Den hade en magnitud på mellan 5,4 och 6,0 på richterskalan. Det lär de flesta svenska hus klara av. Ska kanske ändå inte helt uteslutas som orsak.
 • Vulkanutbrott: Inte aktuellt i Sverige. Här finns inga aktiva vulkaner. Vulkaner i närområdet, t.ex. på Island, kan påverka oss men knappast så att vi måste göra en Bug Out.

Tillgänglighet – på ”lagom” avstånd

En Bug Out Location ska inte ligga för långt bort men inte heller för nära. Lite motsägelsefullt men det finns en logik.

 • Långt från bebyggelse
 • Tillräckligt nära för att kunna ta sig dit

Bägge har med risk att göra.

Många av de problem som uppstår i en kris är som störst i tätbebyggda områden. Det kan handla om odrickbart kommunalt vatten, plundring av butiker, smittspridning eller terrorattacker. Kaos och panik uppstår i tätbebyggda områden, inte på landsbygden.

Därför bör din Bug Out Location ligga ganska isolerat och på tillräckligt avstånd från ”civilisationen”.

Om det är en naturkatastrof du flyr från (t.ex. skogsbrand eller översvämning) behöver din tillflyktsort vara tillräckligt långt bort för att inte vara i riskzonen.

Samtidigt får den inte vara så svårtillgänglig att du får det tufft att ta dig dit. Ju längre avstånd desto större risk att du råkar ut för vägspärrar, överfall eller utmattning.

Många guider på nätet bygger på att en preppare är relativt ung och vältränad. Jag vet att många som preppar i Sverige kommer från olika åldersgrupper och har olika hälsa. Därför finns inte den perfekta tillflyktsorten. Du måste hitta en plats som känns lagom för just dina behov och din förmåga.

Kravaller och oroligheter i stad
Det är i städer som oroligheter, uppror och kravaller sker. En Bug Out Location är på tryggt avstånd från folkmassorna. Bilden är inte från Sverige men det kan hända här.

Att ta sig dit – Bug Out Vehicle

Du behöver planera hur du ska ta dig till din tillflyktsort. Du kan gå eller åka, men för de flesta människor och i de flesta lägen är det åka med någon form av fordon som gäller.

Att förlita sig på allmänna färdmedel som buss, tåg, taxi eller flyg fungerar inte i ett krisläge. Du behöver en ”Bug Out Vehicle”. Det blir en egen artikel om detta så småningom men här är några tankar.

Bil är det troligaste färdmedlet i de flesta situationer. Det är trots allt inte bara mot krig och apokalyps som man preppar.

Att ha ett eller flera alternativa färdmedel som t.ex. cykel, moped, motorcykel, fyrhjuling eller båt kan vara en god idé. Det skapar ”redundans”. Din flyktplan blir mer robust.

Oavsett val av Bug Out Vehicle får din Bug Out Location inte ligga längre bort än att du tar dig dit på en full tank / fullt batteri med god marginal.

Helst ska den ligga närmare än så. En biltank räcker t.ex. ca 70 – 100 mil men jag skulle säga att det är på tok för långt bort.

Risken för problem ökar ju längre du måste färdas. Tänk också på att det kan vara bra att kunna ha vandring som alternativ även om du planerar för att använda ett Bug Out fordon i första hand.

Gå till fots

Om din hälsa tillåter det bör du även planera för att kunna ta dig till din Bug Out Location till fots.

Hur långt man kommer på en dag varierar beroende på packning, terräng, kondition och valt tempo. Därför finns inga exakta mått, men som tumregel för en person med normal kondition kan vi säga:

 • Väg och stig: 3 km/h
 • Skogsterräng: 1,5 km/h

Med inspiration från denna tråden på Utsidan.se skulle man kunna göra följande klassificering för vandring med en Bug Out Bag på ryggen:

 • Lätt tempo: 1 – 1,5 mil per dag.
 • Medel tempo: 1,5 – 3 mil per dag.
 • Hårt / mycket hårt tempo: 3 – 4 mil per dag.

Om du ska ta dig till din tillflyktsort till fots kan du med andra ord inte räkna med att vara framme på en dag. Du behöver dela upp rutten i etapper.

Har du möjlighet kan du förbereda förrådsgömmor på väl valda platser längs vägen. För de flesta är det dock överkurs. Med nödproviant och vattenrening för vandring klarar du dig ändå.

Hur långt bort?

Hur långt bort din Bug Out Location bör vara beror på:

 • Var du bor: Storstad, tätort, landsbygd
 • Transport: Bil, till fots, annat färdmedel
 • Vilka krav du har på säkerheten: En perfekt Bug Out Location för alla lägen eller en OK plats som fungerar i de flesta lägen?
 • Kondition och hälsa: Klarar du av långa sträckor till fots?
 • Familj: Är du ensam eller har du barn eller föräldrar som ska med?

Oavsett om du har bil, vandring eller ett annat färdsätt som förstahandsval är det klokt att räkna med ett SHTF-läge (Shit Hit The Fan). Tänk dig att inget fungerar. Vägarna är stängda och bilen är stulen. Endast vandring finns kvar som alternativ.

Räkna på hur långt du kommer på fem dagar. Längre vandring än så blir för riskabelt. För de flesta innebär det ett maximalt avstånd för Bug Out Location på 10 – 15 mil från bostaden. Provgå gärna sträckan med fullastad Bug Out Bag så att du får en känsla för hur det känns.

Är du handikappad, äldre eller har barnfamilj kanske detta alternativ ändå inte är realistiskt. Fundera på om någon form av cykeltransport eller moped kan vara ett alternativ. Planera in i förväg att eventuellt kunna ta hjälp av någon närstående i ett sådant nödläge.

En annan aspekt är att du behöver se över din BOL. Ligger den för långt bort kommer du kanske att dra dig från att ta dig dit under normala förhållanden, t.ex. för att hålla matförråd fräscha.

Tips: Planera ett par alternativa vägar till din Bug Out Location. Det är en trygghet ifall den väg du valt som förstahandsval av någon anledning är oframkomlig.

Bra plats för Bug Out Location

När du väljer en lämplig Bug Out Location bör den uppfylla vissa kriterier.

Tillgång till vatten

Tillgång till rent vatten är mycket viktigt. Du vill inte behöva gå flera kilometer för att hämta vatten. Det är inte bara jobbigt utan även en onödig risk. Vatten på dunk räcker bara en begränsad tid.

Försök hitta en Bug Out Location med egen brunn eller direkt närhet till bäck eller sjö. Med hjälp av vattenfilter kan i princip vilket vatten som helst bli drickbart. Är det bräckt eller salt behövs annan behandling, t.ex. destillering.

Eget avlopp eller utedass kan vara en fördel för att inte vara beroende av kommunalt avlopp.

Tips: Sawyer Micro Squeeze vattenfilter
Sawyer Micro Squeeze vatten filter

 • Renar upp till 378 000 liter vatten
 • Filtrerar 99,99999 % av alla bakterier
 • Filtrerar 99,9999 % av alla protozoer
 • Lätt och ultrakompakt

Finns här

Fritidshus är ofta en bra Bug Out Location

Ett hus eller fritidshus med en rejäl tomt är bra som BOL men egentligen räcker de flesta stugor eller torp bra. Sänker man ribban till att ”bara” överleva räcker i princip en koja i skogen. Men tänk att du kan behöva tillbringa flera månader på din Bug Out Location. Komforten bör vara OK, speciellt om du delar boende med andra.

Det är en fördel om själva byggnaden ser anspråkslös ut. Då lockar den inte till sig tjuvar eller plundrare i onödan. Se ändå till att ha bra lås och låsta förråd. Överväg även larm.

Stuga på vintern
Ett vanligt fritidshus eller torp duger ofta utmärkt som Bug Out Location. Det finns gott om fastigheter på landet till ett rimligt pris i Sverige.

Fiske, jakt och bränsle

Det är ett klart plus om det finns möjlighet till fiske i närheten. Gratis och ständig tillgång till proteiner ska inte underskattas. Det är dessutom ett bra tidsfördriv.

Kan du jaga är det intressant om fastigheten ligger på eller i närheten av jaktmarker.

Tips: Om krisen kommer gradvis kan du hinna köpa in höns till din BOL. Ägg och kyckling är godare än konserver.

Det är bra om det finns skog eller skogspartier på tomten så att du har tillgång till ved. Annars är det lätt att bunkra upp för en vinters vedförbrukning i förväg.

Möjlighet att odla

Själva platsen får gärna ha bra odlingsmöjligheter. Det behövs inte särskilt mycket mark för att i princip bli självförsörjande på grönsaker. Odling blir dock mest aktuellt vid en längre vistelse. Det är få preppare som kommer hinna och orka bry sig om att hålla igång en odling vid sin Bug Out Location till vardags.

Men det är ett plus om marken och läget är OK för att odla potatis och annat. Skulle tillbakadragandet råka sammanfalla med vår eller tidig sommar är du säkert glad över att ha förberett för möjligheten att odla på din BOL.

Tips: Det finns mycket ätbart i naturen. Bär, rötter, örter, svamp, blommor och skott m.m. Det går dessutom att hitta mat utomhus under hela året! På Skogsskafferiet.se finns en utmärkt databas med alla ätbara växter i naturen och när de går att hitta.

Växthus vid Bug Out Location
Det är inte helt tokigt att ha ett växthus redo på sin Bug Out Location. Där går det att odla även om klimatet är tufft.

Avstånd till bombmål

Krig är kanske inte den mest sannolika anledningen att dra sig tillbaka, men det är ett av möjliga scenarios. Därför: Håll dig borta från tänkbara bombmål. Tre mil kan vara en bra riktlinje. Tänkbara bombmål kan vara flygfält, regementen och andra militära objekt. TV-master och andra kommunikationspunkter likaså. Håll avstånd till industrier och kärnkraftverk. Även broar, hamnar och större vägar.

Mobiltäckning – för mindre allvarliga lägen

Kontrollera mobiltäckningen. Även om mobilen kanske inte fungerar i ett nödläge kan det vara bra att undersöka mobiltäckningen. I många nödlägen kommer mobilen och 4G trots allt att fungera som vanligt. Om du dessutom tänker använda din Bug Out Location för avkoppling då och då kan det vara ett plus om du har mobiltäckning. Eller inte.

Positivt med några få grannar

Lagom med grannar är bra. Att vara helt isolerad ute i skogen är inte alltid det bästa. Att ha några få grannar i närheten ger ökad trygghet genom grannsamverkan. Samtidigt får det inte vara tätbebyggt område.

Bug Out Location i Sverige

Vi i Sverige är lyckligt lottade genom att ha ett överflöd av vildmark och glesbebyggda områden. Det är relativt lätt att hitta en lämplig Bug Out Location i Sverige. Ett stort antal helt vanliga sommarstugor och torp matchar kraven bra.

Att köpa ett fritidsboende är också ett enkelt och relativt billigt sätt att snabbt skaffa sig en fungerande BOL. Har du inte krav på havsutsikt går det att hitta gott om billiga stugor, även relativt nära storstäderna.

Stuga i Gisslaren - ett bra val som BOL?
Det är relativt lätt att hitta en bra Bug Out Location i Sverige. En snabb sökning på Hemnet ger flera alternativ. T.ex. denna stuga med uthus och förråd 112 km från Stockholm city. Källa: Skärmdump från hemnet.se.

Var i Sverige är bra som BOL?

Första prioritet är att ta sig bort från tätbebyggt område. Men åt vilket håll?

Eftersom din BOL inte får ligga särskilt långt bort finns sällan särskilt många alternativ. På de flesta håll ändras inte väder, klimat och odlingsmöjligheter särskilt mycket om du rör dig tio mil norrut eller söderut. Däremot kan det ganska snabbt bli stor skillnad i öst-västlig riktning.

Riksförbundet Svensk Trädgård delar in Sverige i åtta odlingszoner. Zon I är mildast och Zon VIII är kärvast. En fullständig zonkarta finns här.

Några tankar kring odlingszonerna:

 • Kalmar ligger i odlingszon I. Endast ca 40 km därifrån är det Zon IV.
 • Liknande situation är det i Halmstad och Karlskrona – fyra zoner på kort avstånd.
 • Längs större delen av Norrlandskusten ändras odlingszonen i två nivåer inåt landet inom endast ca 10 – 15 mils avstånd från kusten.
 • På fjällnära platser som Östersund, Arjeplog, Tärna och Kiruna blir fjällen troligtvis gränssättande för var Bug Out Location kan / bör vara.

Klimatzon har ingen stor betydelse för de flesta

För de allra flesta lär det inte göra så stor skillnad om Bug Out Location ligger i exempelvis odlingszon I, III eller V. Om du planerar att bli självhushållande med egen odling på din BOL kan det däremot vara intressant om du kan välja.

Mikroklimatet är ofta viktigare. Leta gärna efter en tomt i söderläge om det är kuperad terräng. Se till så att träd inte skymmer solen. Det innebär mer sol och värme i trädgården och bättre odlingsmöjligheter. Norrsidan på en kulle eller ett berg innebär definitivt mer vedåtgång och begränsade möjligheter att odla något.

Bor du i eller nära någon av de kärvaste klimatzonerna kanske det också kan vara avgörande för val av flyktriktning. En kärvare zon innebär också kallare väder, större krav på uppvärmning och mer snö m.m.

Utrustning

Har du väl tagit dig till din Bug Out Location måste du kunna klara av att bo där en längre tid utan att besöka någon affär. Troligtvis har du med dig din Bug Out Bag för de mest omedelbara behoven men det är inte säkert. Du kan ha varit tvungen att fly hals över huvud. Därför kan du inte förlita dig på vad som finns i den. Du måste se till så att din Bug Out Location är välutrustad.

I många scenarios kommer affärer trots allt att fungera men vi kan inte räkna med det. Vi förbereder oss för det värsta.

Checklista – Saker att ha på Bug Out Location

 • Vatten: Genom brunn, vattendrag eller sjö. Vattenfilter och / eller vattenreningstabletter.
 • Bränsle: För värme och matlagning. Glöm inte tändstickor!
 • Spis: Vedspis, kamin eller spritkök / stormkök.
 • Redskap för matlagning: Åtminstone ett spritkök (finns här) men det är lättare att laga mat på vedspis. Kastruller, stekpanna m.m.
 • Mat: Måste klara lång förvaring.
 • Medicin: Första hjälpen (finns att köpa här och här), febernedsättande, sårtvätt och eventuella mediciner du är beroende av.
 • Hygienartiklar: Tvål, toapapper, bindor, blöjor, tvättmedel, rengöringsmedel.
 • Kläder: Varma kläder i flera lager. Full uppsättning med ombyten.
 • Verktyg och redskap: En välfylld verktygslåda, spik, yxa (finns här) och såg. Lite extra brädor kan vara bra att ha. En spade för att skotta snö.
 • Vevradio: Viktigt att kunna hålla sig informerad om vad som händer i omvärlden. Läs Prepparens vevradio-guide.
 • El: Ett klart plus. Solceller är troligtvis det enklaste sättet att få el om elnätet inte fungerar. OBS – inte vanliga solceller på taket. De behöver ironiskt nog el för att fungera. Ett off-grid solcellspaket för t.ex. sommarstuga fungerar alltid.
 • Övrigt: Allt som du kan tänka dig som behövs för en längre tids vistelse. Ungefär som att tillbringa en längre tid i sommarstugan. T.ex. tallrikar, bestick, muggar, täcken och lakan. Underskatta inte böcker, spel och annat att fördriva tiden med!
 • Annat? Tänk efter själv vad du skulle behöva!
Vattendrag - viktigt att ha tillgång till rent vatten
Se till att ha egen brunn eller ett vattendrag nära. Tänk bara på att det inte får finnas någon risk för översvämning!

Bug Out eller Bug In?

När ska man egentligen ge sig iväg? Det kan vara ett svårt beslut att lämna sitt hem. När du väl lämnar hemmet är det inte säkert att du kan komma tillbaks i närtid. Kanske finns det inte ens kvar när du kommer tillbaks.

Motsatsen till Bug Out är Bug In. Med Bug In menas att söka skydd där man är och stanna hemma. I de allra flesta krissituationer är Bug In faktiskt det bästa valet.

Hemmet är tryggt. Det är en välbekant miljö. Troligtvis är ditt hem många gånger bättre utrustat än din Bug Out Location.

Hemma kan du redan ha utvecklat en viss grad av självhushållning med egna odlingar. Du känner troligtvis grannarna bättre.

Att bege sig iväg är förenat med osäkerhet och risk och därför är Bug In ofta ett alternativ. Men ibland är det farligare att stanna kvar. Var gränsen går beror mycket på var du bor, typ av fara och hur ditt hem är utrustat.

Bor du i en storstad är det med stor sannolikhet läge att göra en Bug Out mycket tidigare än om du bor ute på landet.

Fundera på var gränsen går i olika lägen. När känner du att du skulle vilja lämna ditt hem och bege dig till din BOL?

Sammanfattning

En Bug Out Location ska ligga tillräckligt långt ifrån tätbebyggda områden för att du ska vara säker. Risken för kris, oreda och överfall är som störst i städerna. Den bör även ligga på en plats som skyddar dig mot eventuella naturkatastrofer som kan drabba hemmet.

Samtidigt ska din BOL vara tillräckligt nära för att du ska kunna ta dig dit relativt snabbt och utan allt för stor risk.

Använd sunt förnuft när du letar. Du behöver inte bygga en bunker. Många vanliga svenska sommarstugor duger bra som Bug Out Location.

Se till att bygga upp ett lager med mat, bränsle, kläder och annat som du kommer att behöva på din tillflyktsort.

Lycka till i letandet!

 

4 svar på ”Bug Out Location – BOL”

 1. “Bilden är inte från Sverige men det kan hända här”. Mannen, du har bokstavligen ett foto på några däck som brinner på en väg och framställer det som något “katastrofalt”. På sidorna lever folk sina liv som vanligt. Det är en sak att förbereda sig på saker om man tycker sig se orsak, en annan att sprida masspsykos och paranoia.

  Svara
  • Hej! Tack för din kommentar!

   Syftet med bilden är att illustrera att det i varje land kan inträffa saker som gör att man tvingas lämna sin bostad (tyvärr). Med största sannolikhet är det inte orsak att fly om någon får för sig att elda några däck på gatan. Men vi vet inte kontexten på bilden och vad som händer runtomkring. Kanske är det krig? Kanske är det våldsamma demonstrationer till följd av total ekonomisk kollaps? Vem vet. Det är en illustration som sagt. Kan ersättas av översvämning eller skogsbrand till exempel. OBS – Bilden och artikeln publicerades 2020 så de har inget som helst med upploppen som var i Sverige nyligen, varken direkt eller symboliskt. Bra att notera kanske i ljuset av medierapporteringen.

   Poängen är att vi knappast vet här och nu vad som kommer att hända i morgon. Se på Ukraina till exempel. Äv en om de levt med oroligheter östra delarna av landet i många år och även om Ryssland annekterade Krim 2014 var det först den 24 februari 2022 som hotet upplevdes på allvar i hela landet. Jag vet att det var många som räknat med att det INTE skulle gå så långt. När något händer är det ofta lite sent att börja förbereda sig. Det är inte att sprida paranoia tycker jag utan handlar om att ha en plan B. Så här tänker jag: Troligtvis och förhoppningsvis behöver jag aldrig lämna min bostad i flykt och söka mig till en Bug Out Location. Men OM det skulle hända så är jag förberedd. Ingen rädsla, bara prepping.

   Svara

Lämna en kommentar