Systemkollaps: Hur betalar man egentligen?

Silvermynt kan användas som betalmedel

Pengar får värden att snurra heter det. Men vad händer om vi en vacker dag märker att vi inte kan betala med våra pengar? Det ska vara mycket till för att vi ska hamna i ett sådant läge, men det kan inte uteslutas. Vad kan hända med våra pengar? Hyperinflation är en sak som kan … Läs merSystemkollaps: Hur betalar man egentligen?

Personlighet och prepping

Personlighet och prepping

Har du funderat över hur din personlighet påverkar din beredskap inför en kris? Vet du hur du skulle reagera ifall något allvarligt skulle inträffa? Det är en sak att förbereda sig genom att införskaffa rätt utrustning, skaffa sig en Bug Out Location och genom att läsa böcker om överlevnad. I slutändan kan det vara vår … Läs merPersonlighet och prepping

Så fungerar viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett sätt att varna oss medborgare om något allvarligt skulle inträffa. Vi associerar ofta till varningssystemet ”Hesa Fredrik” men i de flesta fall kommer vi att nås av varningen via andra kanaler. (Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Kjell & Company) Vad är VMA – viktigt meddelande till allmänheten? … Läs merSå fungerar viktigt meddelande till allmänheten

Finns det läkemedel i ett krisläge?

Beredskapen för läkemedelsförsörjning vid kris eller krig är dålig i Sverige

Inom preppning tar vi som bekant hjälp av tre-regeln för att avgöra de första prioriteringarna. Läkemedel finns däremot inte med på listan trots att de kan vara skillnaden mellan liv och död för många människor. Här är beredskapen bland individer och myndigheter skrämmande dålig. Dålig beredskap Enligt en enkätundersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap … Läs merFinns det läkemedel i ett krisläge?

Nytt avtal för bättre krisberedskap

Skogsbrand

Sverige har fått ett nytt nationellt avtal för krissituationer. Syftet är att höja vår krisberedskap och snabbt kunna få ut personal vid en nödsituation, till exempel en skogsbrand eller ett terrordåd. Snabbare insatser Det var de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 som blev startskottet för diskussionerna. Enligt den utredning som regeringen tillsatte är Sverige inte tillräckligt … Läs merNytt avtal för bättre krisberedskap