Finns det läkemedel i ett krisläge?

Inom preppning tar vi som bekant hjälp av tre-regeln för att avgöra de första prioriteringarna. Läkemedel finns däremot inte med på listan trots att de kan vara skillnaden mellan liv och död för många människor. Här är beredskapen bland individer och myndigheter skrämmande dålig.

Dålig beredskap

Enligt en enkätundersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde 2016 var det bara 1 procent av respondenterna som svarade att hade ett reservlager med nödvändig medicin hemma. Som jämförelse hade 66 procent säkrat tillgången till mat och 44 procent hade säkrat tillgången till vatten, exempelvis genom vattenrening eller reserver. När det gäller mediciner förlitar vi oss på att ”någon” ska se till att vi har tillgång till dem, även under en kris.

Det är inte särskilt klokt. Därför bör ett av de grundläggande prepptipsen vara att ha nödvändig medicin hemma.

Dessutom släppte Riksrevisionen i mars förra året en granskningsrapport som visar att Sverige saknar beredskap för läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris.

I Sverige fanns det tidigare statliga beredskapslager med läkemedel och livsmedel som kunde användas i krig, höjd beredskap men även i ett krisläge. Dessa lager finns i princip inte längre kvar. Undantaget är anti-virala läkemedel som kan användas om det blir pandemi. På denna punkt finns alltså beredskap i Sverige.

En stor del av de läkemedel som används tillverkas inte i Sverige utan kommer från internationella leverantörer. Här finns en klar sårbarhet. Försörjningskedjan är komplex och kan lätt rubbas i ett försvårat läge.

En faktor som försvårat läget ytterligare är att apoteksmarknaden omreglerades 2009. Därmed försvann även Apotekets AB:s ansvar för läkemedelsförsörjningen i händelse av kris eller höjd beredskap.

I detta läge krävs tydlighet. Vem är ansvarig för att det finns läkemedel i Sverige om det blir kris eller om kriget kommer?

Ny myndighet kan få ansvaret

Problemet har aktualiserats genom en utredning som Socialstyrelsen låtit Lunds universitet genomföra.

Utredningen föreslår att en myndighet borde få ansvaret för läkemedelsförsörjningen, Läkemedelsförsörjningsmyndigheten. Dessutom föreslås ny lagstiftning som kräver att leverantörerna ska leva upp till vissa krav på tillgänglighet.

När kan vi få en ny myndighet för läkemedelsförsörjning? Enligt socialminister Lena Hallengren pågår en statlig utredning som blir klar i december 2020. Därefter kan regeringen ta ställning till frågan.

Det kan alltså dröja innan vi preppers får svar på frågan om läkemedelsförsörjningen, men det är i varje fall gott att se att bollen är i rullning.

Läkemedelsverket är inte ansvarigt för läkemedelsförsörjningen
Läkemedelsverket ansvarar inte för att läkemedel finns tillgängliga i händelse av kris eller krig. Foto: Hjortron.

Så förbereder du dig

Givetvis ska vi inte sitta och vänta på att utredningar blir klara och beslut fattas av regering och riksdag. Det är viktigt för landet, men sådant tar tid.

Prepping handlar om att göra sig själv och sin familj mindre sårbar om det uppstår ett krisläge. Nödvändiga mediciner bör självklart vara en del av planen. Bland de preppingböcker som jag samlat här på Prepparen.se är det en som handlar om just medicin och hälsa i krissituationer. Den kan vara bra att ha.

I övrigt tänker prepparen.se så här:

 • Din bug out bag bör innehålla åtminstone värktabletter och ett första hjälpen-kit.
 • Ha ett välutrustat medicinskåp hemma.
 • Ha alltid en förpackning extra hemma av de mediciner du är beroende av.

Medicin/preparat för preppern som inte ingår i ett vanligt medicinskåp:

 • Tamiflu mot influensaepidemi
 • Antibiotika
 • Jodtabletter mot strålning
 • Medicinskt kol mot förgiftning
 • Vattenreningstabletter

Vilka mediciner kan det bli brist på?

Det enkla svaret är att det kan bli brist på alla mediciner i ett krisläge. Det är det utgångsläget vi måste utgå från så att vi kan förbereda oss på det värsta. Exakt vilka mediciner som det kan bli brist på i ett krisläge beror på flera faktorer. Är krisen begränsad till Sverige eller en del av Sverige? Har fler länder drabbats? Fungerar internationell handel som vanligt (många av våra mediciner importeras)? Har särskilda produktionsanläggningar i Sverige eller utomlands drabbats?

Det råder redan brist på medicin i Europa, trots att vi inte har någon kris i övrigt. Tillgången på följande mediciner har visat sig vara särskilt dålig och kan kanske ge en indikation på vilka områden som är extra känsliga:

 • Mediciner för cancervård
 • Lithium
 • Kortison
 • Blodtrycksmediciner
 • Insulin
 • Medicin mot Parkinsson
 • Flera vanliga och nödvändiga vaccin

Sammanfattning

Det är än så länge en dålig beredskap för medicinförsörjning i Sverige. Även bland enskilda individer är det få som tar frågan på alvar. En statlig utredning blir klar till julen 2020. Vi kan själva förbereda oss genom att alltid ha ett välutrustat medicinskåp hemma som även innehåller extra medicin.

4 svar på ”Finns det läkemedel i ett krisläge?”

 1. Jag undrar vilka direktiv läkemedelsförskrivre och apotek har att förhålla sig till. Skulle jag tillåtas att hämta ut en månads förbrukning av mina mediciner för att jag “vill ha en reserv”?

  Svara
  • Hej och tack för en bra fråga!

   Prepparen är egentligen ingen expert på just läkemedel, men så här resonerar jag:

   Det finns flera lagar för läkemedel i Sverige:
   Läkemedelslag (2015:315)
   Lag (2009:366) om handel med läkemedel (allmänt om försäljning av läkemedel)
   Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (läkemedel som får säljas utanför apotek)
   Lag (1992:860) om kontroll av narkotika (för narkotikaklassade läkemedel) samt Lag (2019:320).

   Dessutom finns “Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.” (HSLF-FS 2016:34).

   Jag tror svaret på din fråga främst finns i denna sistnämnda skrift, som vänder sig till både läkemedelsföreskrivare och till apoteken.

   Till att börja med är det givetvis inga problem att köpa på sig receptfria läkemedel, men din fråga gäller uppenbarligen receptbelagd medicin.

   Om du ska få hämta ut din medicin flera gånger utan att besöka läkaren mellan varven måste det stå på receptet att medicinen får itereras. Särskilda regler gäller för vissa narkotikaklassade läkemedel. Ibland lägger föreskrivaren dessutom in ett så kallat expeditionsintervall i receptet. Då Får apoteket inte lämna ut läkemedlet till dig förrän en viss tid har passerat. Detta är vanligt för till exempel sömntabletter.

   En annan sak att tänka på är att ett recept endast gäller ett år efter det att det utfärdats. Läkaren eller tandläkaren kan även ange en kortare giltighetstid.

   Högkostnadsskyddet är ytterligare en begränsning. Om din medicin omfattas av högkostnadsskyddet får du som regel inte hämta ut läkemedel för mer än tre månader åt gången. När du hämtar ut för nästa tremånadersperiod ska minst två tredjedelar av innevarande tid ha passerat. Det går att hämta ut receptbelagd medicin tidigare (d.v.s. för en längre period) men då får du själv stå för kostnaden.

   Om det är fråga om narkotikaklassade läkemedel anger lagen om kontroll av narkotika att dessa endast få skrivas ut “med största försiktighet”. Här har läkaren eller tandläkaren alltså ett särskilt ansvar att inte skriva ut för mycket medicin.

   Jag tror att mycket hänger på din läkare, som bestämmer hur mycket medicin hen ska skriva ut och ifall det ska finnas ett expeditionsintervall eller inte. Dessutom beror det på vilken medicin det handlar om.

   Att preppa receptbelagd medicin borde inte vara svårare än att be läkaren om att få ut lite extra medicin inför en längre utlandsresa. Jag föreställer mig att det borde gå bra att skaffa sig ett litet lager som räcker i ett antal månader i varje fall. Det räcker i de flesta krislägen.

   Om du vill preppa för världens undergång vill du förstås ha så mycket medicin som möjligt hemma och då kan det säkert bli lite svårare. Dock lär bäst-före-datum också ställa till det i ett sådant läge.

   Ifall det finns läkare eller farmaceuter bland er läsare får ni gärna förtydliga eller rätta mig!

   Svara
 2. Tamiflu känns svårt att få tag på och sen så är det tråkigt kort hållbarhet på dom. Där jag jobbade under svin influensan ordnade med 20 förpackningar per avdelning för att ha i lager. Trist bara att det var bara att slänga efter 1 år. Det kan ju vara så att de egentligen håller längre, men i vården får man ju inte ge gamla läkemedel…

  Svara
  • Bra kommentar! Det är nog som du säger att Tamiflu håller längre än vad som står på förpackningen. Läste att tillverkaren Roche testat gammalt Tamiflu som förvarats under optimala förhållanden. Då var det hållbart i upp till sju år. Men det är helt klart en utmaning med utgångsdatumet.

   Svara

Lämna en kommentar

Share via
Copy link