Försvarsspray

Försvarsspray är en typ av spray för självförsvar, till exempel vid överfall, rån eller våldtäktsförsök. Inom prepping är självförsvarsspray bra som extra skydd i ett läge då det inte längre råder lag och ordning. Sprayen orsakar sveda i angriparens ögon vilket gör det lättare att fly eller försvara sig. Dessutom innehåller den ofta en färg som gör att angriparen kan identifieras.

Inlägget innehåller samarbetslänkar från Bodyguard.nu.

Bäst i test: Bodyguard Knock Out
Enligt säkerhetsexperterna på Swedish Shield är Knockout från Bodyguard den absolut bästa av alla försvarssprayer.

Försvarsspray Bodyguard Knockout

Det är en den starkaste lagliga försvarsspray som finns i Sverige. Dropparna är tyngre än i vanlig självförsvarsspray. Det ger längre räckvidd upp till 4 meter, mindre känslighet för vind och större obehag hos angriparen. Sprayen färgar angriparen med röd färg för lättare identifiering. Den är laglig, har intyg från Polisen och är enkel att använda. OBS: För engångsbruk – får inte testas.

Beredd 199 kr

Röda Stjärnan 229 kr

Bodyguard 229 kr

 

Här är en kort video från Bodyguard som visar hur sprayen fungerar:

Tips: Bodyguard har upp till nästan 50 % mängdrabatt när du köper större mängd. De bjuder också på en ny spray gratis ifall du behövt använda din i självförsvar.

Vad är försvarsspray?

Försvarsspray (även kallat självförsvarsspray eller överfallsspray) är en aerosol i sprayburk för att använda i självförsvar.

Det främsta syftet är att stoppa en angripare genom ett överraskningsmoment. Sprayen innehåller ett eller flera ämnen som verkar irriterande på ögon och hud.

Vanliga aktiva ämnen i självförsvarsspray är:

 • Alkohol
 • Propan
 • Butan
 • Mentol
 • Aceton
 • Ättika

Dessa ämnen leder till stark sveda, främst i ögonen men ofta även i hela ansiktet. Angriparen blir tillfälligt förblindad så att du kan fly därifrån eller försvara dig enligt nödvärnslagen. Däremot gör vanlig självförsvarsspray inte att angriparen får problem med andningen.

Den överfallsspray som säljs i Sverige är licensfri och laglig att inneha och använda i nödvärn. Däremot är de starkare varianterna pepparspray och tårgas inte lagliga.

Självförsvarsspray med eller utan färg

Det är vanligt att försvarsspray även innehåller färg, vanligtvis röd. Tack vare färgen blir det lättare för Polisen att identifiera angriparen. Färgen hjälper även att fånga uppmärksamheten från eventuella vittnen.

Färglös spray är bra i miljöer där man är rädd att förstöra inredningen. Bra exempel på användningsområden är inomhus, i taxi eller buss. Sådan försvarsspray är också vanlig bland ordningsvakter, t.ex. på nattklubbar. Det finns dessutom självförsvarsspray med färglös vätska som syns först under UV-ljus.

Med eller utan färg? Laglig pepparspray

Bodyguard rödfärg

Bodyguard självförsvarsspray rödfärg

Prisvärd självförsvarsfärg med rödfärg. Klassikern från Bodyguard. Leder till stark ögonirritation hos angriparen och färgar med kraftig röd färg. Effektiv och träffsäker spray med 2 meters räckvidd. Praktisk förpackning (8,5 x 3 cm) som är lätt att ta med sig. Laglig eftersom den inte innehåller pepparextrakt, Oleoresin Capsicum.

Röda Stjärnan 159 kr Beredd 189 kr

Bodyguard 179 kr

Färglös försvarsspray

Bodyguard färglös överfallsspray

Vill du kunna försvara dig utan att riskera att förstöra känslig interiör eller textilier? Bodyguards färglösa spray har samma starka effekt på angriparen som övriga sprayer men innehåller ingen färg. Även denna spray är laglig.

Andra funktioner för överfallsspray

Att orsaka sveda, tillfälligt förblinda och möjligtvis även färga angriparen är det viktigaste med en försvarsspray. Ibland finns det dock även andra finesser:

 • GPS: Skickar dina koordinater till flera förinställda nödnummer. Finns bl.a. i skyddssprayen Plegium.
 • Siren: Ett starkt ljud som är så högt att det är obehagligt att vara i närheten.
 • Stroboskop: En bländande lampa som blinkar.

Tips för att använda försvarsspray

Självklart hoppas vi alla att vi aldrig behöver använda vår överfallsspray. Men skulle du hamna i en situation då det blir aktuellt är det bra att vara förberedd. Fundera på vilken typ av självförsvarsspray du känner dig bekväm med. Tänk också igenom vad du skulle göra i ett läge då du måste använda din spray.

Här är några tips som kanske kan vara till hjälp:

Ta bort säkringen?

Vanligtvis har en försvarsspray en säkring som hindrar den från att utlösas av misstag i väskan eller fickan. Fundera på om du kanske bör ta bort den.

Vid ett överfall kan det vara svårt att aktivera sprayen om du först måste få bort säkringen. Visst – det finns en risk att självförsvarssprayen utlöses av misstag. Det måste ändå ses som ett betydligt mindre problem än att inte lyckas utlösa sprayen vid angrepp.

Öva hemma

Om du råkar ut för en mycket hotfull situation där du behöver använda din förssvarsspray är det bra om du vet exakt hur den fungerar. Misslyckas du kan angriparen bli ännu mer våldsam. Köp gärna en extra försvarsspray och prova den hemma i trädgården så att du känner dig säker på hur den fungerar. Prova gärna också olika varianter för att se vilken spray som känns lättast att använda.

Tips: Det finns billig övningsspray att köpa. Den fungerar som en vanlig överfallsspray men har ingen förblindande effekt. En sådan finns här.

Testa inte sprayen

Köper du en överfallsspray kan det vara frestande att testa den. Gör inte det! Vissa sprayer blir obrukbara efter en användning. Det beror på att en laddning bara räcker i någon sekund. Dessutom kan färgen torka igen öppningen så att sprayen slutar fungera. Åter igen – använd övningsspray om du vill träna ditt självförsvar.

Strålens spridning kan vara viktigare än räckvidden

Vissa tillverkare av försvarsspray skryter med den långa räckvidden. Lång räckvidd får dock inte ske på bekostnad av strålens bredd. I ett hotfullt läge vill du inte behöva lyckas träffa rätt med en allt för smal stråle. Ofta kan en stråle på 1 – 2 meter men max 4 meter räcka fint.

Kontrollera sprayens hållbarhet

Många glömmer att kontrollera hållbarheten för försvarssprayen. Vanligtvis är den mellan 1 och 3 år. Det populära märket Bodyguard tipsar om att byta ut självförsvarssprayen efter 2 år.

Självklart vill du inte hamna i ett läge då du måste använda din överfallsspray och märker att den inte längre fungerar. Eftersom en sprayflaska kostar runt 200 kronor är det ändå en ganska billig försäkring på två år.

Spray med gel klarar längre avstånd

Om du använder en försvarsspray i kraftig vind finns en risk att vinden för med sig vätskan bort från angriparen. Effekten minskar eller uteblir. I ett sådant läge klarar sig en gelspray (t.ex. Bodyguard Knockout eller TIW) sig bättre. De tunga dropparna förs inte iväg lika lätt av vinden. Även under vanliga förhållanden är en sådan spray mer kraftfull eftersom den når längre.

Försvarsspray-test

Hur effektiv är egentligen en självförsvarsspray? En försvarsspray kan vara tillräckligt stark för att få tillfälligt stopp på en angripare trots att det inte är riktig pepparspray. Det kan ge dig den tid du behöver för att slippa undan eller hinna få hjälp av någon.

Här är en bra video från VMO Sweden som utför ett test på hur effektiv en spray för självförsvar är i praktiken:

Sprayen som används i videon hittar du här.

Slutsatsen av testet är att angriparen får mycket svårt att fullfölja sin avsikt, vilket var att sno åt sig en ryggsäck. Försvarssprayen har en förblindande effekt som varar i flera minuter.

Tillverkare

Laglig pepparspray marknadsförs under flera varumärken i Sverige. Här är några av de populäraste märkena:

 • Bodyguard
 • TIW
 • Bsafespray
 • Rubicon Stop
 • Safe by Gaia

Är det lagligt?

Ja, det är lagligt att köpa, äga och använda försvarsspray ifall du endast använder den i självförsvar, så kallat nödvärn.

Det är främst två lagar i Sverige som reglerar vad som gäller för att använda självförsvarsspray:

 • Vapenlagen
 • Lagen om nödvärn

Vapenlagen: Försvarsspray OK men inte pepparspray eller tårgas

Försvarsspray är lagligt i Sverige, dock inte i form av pepparspray eller tårgas. De tre typerna av spray innehåller olika slags verksamma medel.

Enligt 1 kapitlet 3 § i vapenlagen (1996:67) likställs tårgas ”och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar” med skjutvapen. Detta omfattar även pepparspray.

”Riktig” pepparspray innehåller ämnet Oleoresin Capsicum – därav det alternativa namnet (OC-spray). Oleoresin Capsicum är det ämne som gör pepparväxter som exempelvis chili så starka.

Tårgas kan innehålla ämnen som t.ex. CN (kloracetofenon), CR (dibensoxazepin) eller CS (2-klorbensenmalonsyradinitril). Äkta tårgas används av kravallpolis men är faktiskt inte tillåten som stridsmedel i krig.

I vissa länder säljs pepparspray och tårgas helt lagligt som självförsvarsvapen. I Sverige får vi nöja oss med försvarsspray. Laglig självförsvarsspray innehåller ämnen som inte är lika starka som Oleoresin Capsicum. Ändå är den effektiv mot en angripare.

Lagen om nödvärn: Våld får bemötas med lika våld

Är det då lagligt att använda försvarsspray i Sverige? Ja – det kan klassas som en form av självförsvar eller nödvärn.

Vad som är lagligt regleras i nödvärnslagen som finns i Brottsbalken, 24 kapitlet. För att du ska ha rätt att försvara dig måste det handla om ett påbörjat eller nära förestående brottsligt angrepp på person eller egendom. För att du ska få så kallad ansvarsfrihet krävs också att det våld du använder står i proportion till det våld du utsätts för. Våld får bemötas med lika våld.

Du har alltså inte rätt att använda försvarsspray till exempel bara för att någon som verkar lite skum befinner sig i närheten. Det är inte heller tillåtet att använda spray mot någon som retas eller på annat sätt angriper dig psykiskt.

Har angriparen däremot ett vapen eller ska till att attackera dig fysiskt har du rätt att använda din överfallsspray. Du har även rätt till nödvärn för att ta tillbaks något som en tjuv tagit ifrån dig. Inbrott eller försök till inbrott är ett annat exempel på när du får försvara dig och din egendom.

Tänk på att du aldrig får använda övervåld! Att använda försvarsspray mot någon som snor en kanelbulle från dig på fiket ger dig knappast ansvarsfrihet vid en rättegång.

Tillbehör

Det finns flera smarta tillbehör att köpa till din överfallsspray:

 • Hölster till försvarsspray: Ett hölster som du kan fästa vid ditt bälte för att ha sprayen lättillgänglig. Finns här.
 • Sporthölster: Ett litet hölster som du kan fästa vid armen. Därmed kan du ha med dig din självförsvarsspray t.ex. när du joggar. Rymmer även mobiltelefon. Finns här.
 • Hållare i plexiglas: En enkel hållare för skyddsspray i plexiglas. Används främst i butik eller i hemmet men kan även gå att montera i bil. Finns här.

Avskräckande medel mot hundar

Löst springande och ofta dåligt dresserade hundar kan vara ett hot mot såväl barn som vuxna, för att inte nämna andra hundar.

Det är inte heller svårt att föreställa sig att en stor mängd löst drivande gatuhundar utan husse eller matte blir verklighet i ett krisläge. Skulle folk behöva lämna hus och hem och om ekonomin kollapsar är det tyvärr inte alla jyckar som får följa med. Vissa av dem kan komma att bli aggressiva. I ett sådant scenario är det självklart bra att ha ett avskräckande medel mot hundar som självförsvar.

Det går att använda försvarsspray även mot en hund som går till angrepp. Dock finns det specialspray som är framtagen för att ha en lugnande effekt på just hundar.

Försvarsspray mot hund: Dog Defense

Bodyguard Dog Defense - avskräckande medel för hundar

Spray som skrämmer den angripande hunden med både lukt och ljud. Om hunden ändå inte drar sig tillbaka blir den irriterad i slemhinnorna i nosen och ögonen. Den börjar ofta nysa. Dessutom ger sprayen en isande känsla som påminner om kallt vatten.

Sprayen har testats i skarpa lägen och har god effekt t.ex. mot hundar som hamnat i hundslagsmål. Försvarssprayen skadar inte hunden. Den innehåller till och med ett desinficerande ämne vilket är bra ifall hunden är skadad. Räckvidden är runt 3 meter.

 

OBS! Spray mot hundar får inte användas för dressyr! För engångsbruk – kan inte testas.

Tips – Läs även min artikel om bästa överfallslarmet. Det kan vara ett minst lika effektivt skydd mot en attack som en försvarsspray. Läs mer >

FAQ – Vanliga frågor och svar om försvarsspray

Är försvarsspray lagligt?

Ja, försvarsspray som inte innehåller pepparextrakt (OC) eller tårgas är laglig i Sverige. Kontrollera gärna att produkten har certifikat från Polisen.

Finns det laglig pepparspray?

Den självförsvarsspray som säljs i Sverige är laglig eftersom den inte innehåller ämnet Oleoresin Capsicum (OC) som vanlig pepparspray gör.

Kan jag resa med självförsvarsspray?

Ja, men det är inte tillåtet att ta med sig överfallsspray ombord på flygplan. Det är även olagligt att inneha försvarsspray i vissa länder, bl.a. i Danmark.

Var kan man köpa försvarsspray?

Försvarsspray finns bland annat online hos Swedish Shield, Bodyguard.nu och Röda Stjärnan. Överfallsspray säljs även hos Biltema, Jula, Teknikmagasinet, Clas Ohlson och Kjell & Company.

Var kan man köpa pepparspray?

I Sverige kan du inte köpa ”riktig” pepparspray. Det finns lagliga alternativ hos bland annat Röda Stjärnan och på Bodyguard.nu.

Vad innehåller försvarsspray?

Försvarsspray kan innehålla exempelvis alkohol, butan, propan, ättika eller mentol. Ibland innehåller försvarsspray även färg. Sprayen håller högt tryck med hjälp av en gas.

Är det bra att preppa med självförsvarsspray?

Självförsvarsspray kan vara användbart både mot angripande människor och hundar i ett krisläge. Dock brukar hållbarheten bara vara runt 2 år vilket innebär att du måste byta ut din spray ofta för att vara säker på att den fungerar.

Rekommenderar ni några andra självförsvarsprodukter?

Du kommer långt med en självförsvarsspray, gärna i kombination med överfallslarm. En självförsvarsficklampa kan också vara användbar.

Fler resurser

Lämna en kommentar

Share via
Copy link