Personlighet och prepping

Personlighet och prepping

Har du funderat över hur din personlighet påverkar din beredskap inför en kris? Vet du hur du skulle reagera ifall något allvarligt skulle inträffa? Det är en sak att förbereda sig genom att införskaffa rätt utrustning, skaffa sig en Bug Out Location och genom att läsa böcker om överlevnad. I … Läs mer