Överlevnad – The Rule of Three

Inom prepping och överlevnad talas det ofta om tre-regeln, eller Rule of Three. Det är ett sätt att prioritera i ett nödläge. Troligtvis har Rule of Three sitt ursprung inom SERE, ett utbildningskoncept för militär överlevnad.

Tre-regeln inom prepping

Om du hamnar i ett nöd- eller krisläge är det bra att komma ihåg att man kan överleva:

  • Tre minuter utan luft: Självklart, även om det är få nödlägen där det inte finns syre. Även i ett de flesta krislägen har vi troligtvis gott om syre. Kanske kan man tänka sig ett scenario med en eldsvåda eller skogsbrand.
  • Tre timmar utan skydd: Detta är viktigt. Om kroppen utsätts för extrem kyla eller värme kommer den att försöka skydda sin naturliga kroppstemperatur. I ett sådant läge blir det svårt för dig att göra något överhuvudtaget. Därför måste du skydda kroppen från kyla eller hetta innan du gör något annat. Med varma och vädertåliga kläder, tält eller tarp, ett bra liggunderlag och en varm sovsäck kommer du långt.
  • Tre dagar utan vatten: Törst är en mycket stark drift och det är inte utan anledning. Kroppen slutar ganska snart att fungera om vi inte dricker tillräckligt med vatten. Det rekommenderade intaget är två liter vatten per dygn. Intag via mat räknas också. Efter ett dygn utan vatten börjar det bli allvarligt. Efter två dygn kan de flesta inte göra så mycket. Tre dygn utan vatten är nästan för optimistiskt. Med hjälp av ett vattenfilter eller med vattenreningstabletter kan du se till att alltid ha färskt vatten.
  • Tre veckor utan mat: I de flesta krislägen är bristen på mat ett överskattat problem. Hungern gör sig påmind ganska snart men så länge man inte har någon sjukdom är det helt ofarligt att vara utan mat ett tag. Kroppen är byggd för det. Nästan alla klarar sig i tre veckor utan mat och många klarar sig 30 till 40 dagar eller mer, beroende på hur mycket fettreserver det finns.

Tips – En bra överlevnadskniv kan hjälpa dig med både skydd och mat. Du kan bland annat använda den för att fixa bränsle till en brasa, bygga vindskydd, rensa fisk eller ta hand om ett byte som du jagat.

Var flexibel!

Tänk på att tre-regelns ”regler” bara är riktlinjer. Det är ett hjälpmedel för att göra det lättare att prioritera i ett pressat läge. Tänk efter också och agera på ett sätt som är lämpligast i den situation du befinner dig i.

Vissa tillägger även lite skämtsamt ”tre sekunder utan hopp” som en av reglerna i Rule of Three. Hoppet är det sista som lämnar människan och utan det är det svårt att överleva.

Kunskap och erfarenhet är för övrigt något som borde vara prioriterat framför mycket av den utrustning man kan köpa. Ett roligt sätt att lära sig är genom att gå en överlevnadskurs.

Skydd är det viktigaste efter luft enligt Rule of Three
Skydd är det viktigaste efter luft enligt Rule of Three

2 svar på ”Överlevnad – The Rule of Three”

Lämna en kommentar

Share via
Copy link