Överlevnadsask

Här hittar du ett urval av överlevnadsaskar och nödaskar som finns på marknaden. Läs även min artikel “Överlevnadsask – vad är det och vad bör en nödask innehålla?