VMA – Så fungerar viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett sätt att varna oss medborgare om något allvarligt skulle inträffa. Vi associerar ofta till varningssystemet ”Hesa Fredrik” men i de flesta fall kommer vi att nås av varningen via andra kanaler.

(Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Kjell & Company)

Vad är VMA – viktigt meddelande till allmänheten?

VMA är används vid allvarliga händelser som till exempel olyckor, attentat och katastrofer. Syftet är att vi medborgare ska bli medvetna om vad som hänt så att vi kan söka skydd eller agera på lämpligt sätt.

Vanligtvis skickas ett viktigt meddelande till allmänheten via:

 • TV och radio: Enligt ett beslut från regeringen ska information om VMA i första hand skickas ut via radio och tv.
 • SVT:s digitala kanaler: Alla viktiga meddelanden till allmänheten visas på SVT:s digitala kanaler svt.se och SVT Play.
 • SMS: Den myndighet som begär att ett VMA ska skickas ut kan samtidigt begära att SMS skickas ut till personer i området. Även besökare från utlandet får SMS.
 • Fast telefoni: I vissa fall kan personer i det drabbade området få ett automatiskt röstmeddelande via den fasta telefonen.
 • Krisinformation.se: En sajt som drivs av MSB med syftet att förmedla krisinformation från svenska myndigheter. Krisinformation.se skickar ut VMA via sociala medier, en egen app och på själva webbsidan.
 • RDS: Om du bor nära ett kärnkraftverk har du även en särskild mottagare för RDS-systemet som du kan få varningsmeddelanden genom.

Hesa Fredrik – VMA i särskilt allvarliga lägen

Varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten via utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik används i särskilt allvarliga situationer. Ljudsignalen sänds i minst två minuter:

 • Viktigt meddelande till allmänheten: Hesa Fredrik tutar omväxlande med en sju sekunder lång signal följt av 14 sekunders tystnad.
 • Beredskapslarm: 30 sekunders tutande, 15 sekunder tystnad.
 • Flyglarm: Korta signaler i en minut.
 • Faran över: Lång ljudsignal i 30 sekunder.

 

VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten. Beskrivning av olika signaler.
Så här tolkar du Hesa Fredriks olika varningssignaler. Källa: SOS Alarm

Tänk på att… Hesa Fredrik testas kvartalsvis klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då används signalerna viktigt meddelande till allmänheten och faran över.

Gör så här vid ett VMA

Om du hör VMA via Hesa Fredrik eller får en varning via telefon ska du:

 • Gå inomhus
 • Stäng dörrar, ventiler och fönster
 • Lyssna på Sveriges Radio P4
 • Du kan även läsa mer på SVT: Text-TV på sidan 100 och 599.
 • Om du behöver mer info: Ring 113 13 eller läs på krisinformation.se. Du ska inte ringa 112 annat än för att själv larma polis, brandkår eller ambulans.
 • Ifall det är säkert att röra sig utomhus kan det eventuellt vara läge att ta sig till din Bug Out Location, beroende på situation. Det kan t.ex. vara ett bra alternativ om VMA rör förorenat kommunalt vatten.

Så kan du förbereda dig

 • Informera dig: I ett krisläge eller nödläge sprids desinformation och rykten lätt. I bästa fall är det onödigt, i värsta fall kan det vara allvarligt eftersom det kan leda till felaktiga beslut. Ta reda på information via radio och TV och bidra inte själv till att osanningar sprids.
 • Utrustning: I ett nödläge kanske det inte finns ström. Därför bör du ha en radio hemma som inte är beroende av elnätet. En batteridriven eller solcellsdriven radio är bra. Det finns även vevradio som laddas upp med en dynamo.

Nödradio finns att köpa hos:

Röda Stjärnan: 249 kr

Mer om larmtyperna

Själva larmsystemet kallas för Viktigt meddelande för allmänheten (VMA) men det är samtidigt en av de fyra larmsignalerna.

Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är den signal som vi tack och lov är mest bekanta med. Sju sekunder signal, fjorton sekunder tystnad. Det är Hesa Fredriks civila funktion som infördes först 1986. Denna signal används till exempel för att varna för giftig brandrök, farligt väder, gasutsläpp eller liknande.

Beredskapslarm

Om det är risk för krig kommer beredskapslarmet att ljuda: 30 sekunders tutande och 15 sekunders tystnad. Ifall du hör denna signal ska du lyssna på radio P4 och förbereda dig att snabbt kunna greppa din Bug Out Bag och lämna bostaden. Ring helst inte om du hör beredskapslarmet. Du bör även kontrollera var närmsta skyddsrum ligger.

Flyglarm

Om berörda myndigheter anser att flyganfall kan inträffa sänds ett flyglarm. Det är korta signaler i en minut. Om du hör ett flyglarm måste du så snabbt som möjligt ta dig till närmaste skyddsrum.

Faran över

Till slut har vi faran över, en signal som varar i 30 sekunder (eller möjligen något längre). När du hör denna signal finns det inte längre någon fara för allmänheten.

Visste du att… Larmet Hesa Fredrik testades för första gången 1931. Smeknamnet fick den av Dagens Nyheters krönikör Oscar Fredrik Rydqvist som tyckte att larmet var lika hest som han själv.

Lämna en kommentar

Share via
Copy link