Vad är SHTF?

Bland preppers hör man ibland begreppet SHTF. Det står för ”shit hits the fan” – eller skiten träffar fläkten, på ren svenska. Men vad betyder detta ganska så vulgära uttryck egentligen?

Vad är SHTF?

Shit hits the fan – SHTF – är ett begrepp inom survivalism och prepping som sedan länge fått illustrera ett scenario när något allvarligt inträffar.

Det behöver inte alls vara något av apokalyptiska mått, världens undergång, utan egentligen vad som helst som sätter dina överlevnadskunskaper på prov.

Ändå finns en kaotisk underton i den ganska så färgstarka liknelsen med ”skiten som träffar fläkten”. Det handlar om något riktigt dåligt som inträffar och troligtvis ganska snabbt.

Tanken är att mängden problem (skiten) växer och växer tills att de når upp till fläkten och ja… du förstår.

Om du är prepper kan SHTF vara något av de scenarios som du preppar inför. En vacker dag når skiten fläkten, men då är du redan förberedd på det värsta och vet vad du ska göra.

SHTF historia

Men var kommer SHTF ifrån?

Begreppet ”shit hits the fan” kan spåras till militära kretsar åtminstone tillbaks till 1930-talet och lär även ha förekommit bland amerikanska soldater under andra världskriget. Troligtvis fanns begreppet även tidigare genom uttrycket ”stuff hits the fan”, men det är inget som dokumenterats skriftligen.

Ett av de första skriftliga bevisen på detta begrepp är från 1948 då Norman Mailer använde det i sin roman De nakna och de döda, som utspelar sig just under andra världskriget.

Författaren Norman Mailer
Författaren Norman Mailer var den första som nämnde shit hits the fan i en roman.

Akronymen SHTF dök inte upp förrän långt senare i samband med att kommunikation via Internet och chatt skapade ett behov av att skriva snabbt. Därför började man förkorta längre uttryck. Jämför t.ex. med LOL = Laugh Out Loud.

Om vi tittar i Googles Ngram Viewer som visar hur ofta ett visst ord eller uttryck används i tryckt form kan vi se att begreppet ”shit hits the fan” har gradvis ökat sedan 40-talet.

Från slutet av 1990-talet tilltog användningen av SHTF ytterligare. Hur kommer det sig? Jo, det hänger samman med att preppers började använda begreppet runt 1994 och på den vägen är det.

Shit hits the fan förekomst i böcker - graf från Google Ngram
Förekomst av SHTF i tryckta böcker och tidskrifter. Begreppet har funnits sedan 1940-talet men har tilltagit rejält sedan andra halvan av 1990-talet. Källa: Google Ngram Viewer.

Nu är det inte bara bland preppers om SHTF förekommer. Det förekommer i det engelska språket även när det inte handlar om prepping. Då får det istället symbolisera en situation nästan vilken som helst som plötsligt hamnat utom kontroll.

Olika scenarios för SHTF

Exakt vad SHTF skulle kunna innebära i praktiken kan variera ganska så mycket beroende på vem du frågar.

Det skulle kunna vara något som inträffar:

 • Lokalt
 • Regionalt
 • På nationell nivå
 • Globalt

Tidsmässigt kan SHTF vara något som:

 • Inträffar och går över på några dagar
 • Varar i veckor
 • Månader
 • År eller varar för evigt

Det sistnämnda är väl något som preppers skulle kalla för ”det värsta”. Ett apokaplyptisk eller post-apokalyptiskt Mad Max-scenario kanske, eller värre.

Men vad kan hända egentligen? Vad finns det för olika SHTF-scenarios?

Här är några av de som nämns:

 • Naturkatastrof – storm, orkan, jordbävning, vulkanutbrott, tsunami, översvämning, skogsbrand, vattenbrist
 • Pandemi – Covid-19 är och spanska sjukan är bra exempel
 • Världskrig – det senaste finns fortfarande kvar i mannaminne och det kan tyvärr hända igen
 • Kärnvapenattack eller kärnvapenkrig – förmodligen ett av de värsta av alla SHTF-scenarios
 • Terrorattack – främst på lokal nivå
 • EMP – elektromagnetisk puls som slår ut eller skadar en stor del av all elektronisk utrustning
 • Kärnkraftsolycka – Tjernobyl och Fukushima är exempel i närtid
 • Finanskris – ett mycket troligt scenario som ändå kan få allvarliga konsekvenser
 • Global uppvärmning – stigande havsnivåer och ändrat klimat kan få allvarliga konsekvenser även om det inte sker över en natt
 • Inbördeskrig – nästan otänkbart för oss i Sverige men högst troligt på många håll i världen
 • IT-attack – samhället är mycket sårbart och organiserade hackerattacker kan slå ut viktiga samhällsfunktioner. Långvarigt strömavbrott kan bli en konsekvens.
 • Asteroid – Armageddon à la Hollywood
 • Zombieapokalyps – inte så troligt, men amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC har det (tro det eller ej), som ett SHTF-scenario
 • Attack av utomjordingar – nja… knappast troligt, men kanske inte teoretiskt fullt omöjligt

SHTF i Sverige

Preppers i Sverige är generellt sett inte lika extrema som de amerikanska motsvarigheterna. Det ser vi inte bara i termer av färre vapen och bunkrar utan även när det gäller synen på olika scenarios.

Men i princip skulle de flesta av hoten i listan här ovanför kunna vara ett SHTF-läge även i Sverige.

Nu närmast har vi Coronapandemin som exempel. Få kunde nog ana att det skulle bli så allvarligt. I början blev det också rusning till matbutiken för att bunkra toapapper och bönor på burk. Inte bland preppers givetvis, men på samhällsnivå.

Bland naturkatastrofer har vi extrem storm med strömavbrott på lokal eller regional nivå som ett troligt SHTF-scenario. Skogsbrand kan vara det också, kanske mest på lokal nivå.

IT-attacker ser vi redan i liten skala. Ett större och mer organiserat angrepp skulle kunna få allvarliga konsekvenser på viktiga samhällsfunktioner i Sverige. Till exempel kan strömförsörjning, vattenrening, transport, kommunikationer och sjukhus slås ut. Nog så allvarligt i sig, men ännu allvarligare om det inträffar samtidigt med en annan katastrof.

Kärnkraftsolyckor kan aldrig uteslutas även om våra svenska kärnkraftverk betraktas som säkra. Olyckan i Tjernobyl visar att SHTF inte nödvändigtvis måste inträffa inom Sveriges gränser för att få allvarliga konsekvenser för oss.

Finanskris exempelvis till följd av en finansbubbla tror jag tillhör ett av de troligaste scenarierna. Konsekvenser främst på det personliga planet, men blir det extremt allvarligt med omfattande arbetslöshet och fattigdom kan det givetvis få långtgående konsekvenser på säkerheten.

Den globala uppvärmningen är ett ständigt tema. De flesta håller nog med om att detta är en risk för oss alla på sikt. En långsam SHTF kanske.

Slutligen kan vi givetvis inte utesluta en större internationell konflikt, krig eller världskrig. Ryssen är nära och svenskt territorium finns definitivt med i flera olika scenarios hos den ryska generalstaben.

Vad gör du om det blir SHTF?

Som prepper måste du fatta ett beslut i ett SHTF-läge. I princip har du två alternativ:

 • Bug in – stanna hemma och överleva på plats. Det förutsätter att det är tillräckligt säkert och att du förberett dig med nödproviant, vatten, värme och så vidare.
 • Bug out – ta din överlevnadsväska och ta dig till en säkrare plats, exempelvis din bug out location.

Vad ska man välja? Det kräver egentligen en separat artikel, men grundprincipen är att är det tillräckligt säkert att vara kvar hemma så är det bäst. Om du gör en bug out kan du bara få med dig en begränsad mängd mat och vatten.

Exakt hur man förbereder sig för SHTF beror också på om du bor på landet eller i staden. Förutsättningarna är olika på olika platser.

Ett tips är att fundera över vilka olika scenarios du anser att det är relevant att preppa inför och sedan köpa utrustning och förnödenheter samt skaffa sig rätt kunskap beroende på hur din lista ser ut. Kanske bedömer du att översvämning, vattenbrist, kärnkraftsolycka och krig är sådana situationer som det är värt att preppa inför. Men du väljer att stryka vulkanutbrott, orkan och utomjordingar till exempel.

Du bör förbereda dig för både bug in och bug out. Givetvis vet vi inte exakt vad som kan hända eller när det kan inträffa. Därför gäller det att sikta brett och förbereda sig för det värsta och vara beredd på olika typer av situationer.

Här passar det med ett tips på en av de bästa bloggarna på området: Säker Trygghet skriver om prepping, överlevnad och personlig säkerhet, läs mer på sakertrygghet.se.

Lämna en kommentar

Share via
Copy link